Kullanıcı İşlemleri

Bilgi Edinme

İSO 500 YARDIM

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu anketini doldurmadan önce aşağıdaki yönergeyi okumanızı tavsiye ederiz.

Kuruluşunuzun İSO 500 anketine katılması için tamamlamanız gereken aşamalar şu şekildedir:
1) Sisteme Giriş
2) Anket Gönderme
  a) Anket Veri Girişi
  b) E-Beyanname Yükleme
  c) Anketi Gönderme
3) Anketin İSO Uzmanları Tarafından Kontrolü ve Düzeltmelerin Yapılması

1) Sisteme Giriş

Kuruluşunuzun sistemde önceden bir kullanıcı kaydı mevcutsa:

www.iso500.org.tr adresindeki Anket Kullanıcı Girişi sayfasında “GİRİŞ YAP” sekmesini tıklayınız. Kullanıcı adı-parola bilgilerinizi (büyük-küçük harfe duyarlı) ve güvenlik kodunu girdikten sonra “GİRİŞ” butonuna tıklayınız.

Bu işlemin sonucunda “Giriş başarısız. Lütfen kullanıcı adı ve parolanızı kontrol ediniz” açıklamasıyla karşılaştıysanız girdiğiniz bilgileri kontrol ediniz.

Parolanızı unuttuysanız Parolamı Hatırlat fonksiyonunu kullanarak e-posta adresinize bir parola güncelleme linki gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

Buna rağmen sisteme giriş yapamamanız halinde lütfen İSO ile iletişime geçiniz.

Kuruluşunuzun sistemde bir kullanıcı kaydı yoksa:

Kullanıcı profilinizi oluşturmak için www.iso500.org.tr adresinde yer alan Anket Kullanıcı Girişi ekranına girerek “KAYIT OL” sekmesini tıklayınız.

Bu aşamada karşınıza çıkan uyarıları okuyunuz. Kuruluşunuz belirtilen şartları karşılamakta ise “DEVAM” seçeneğine tıklayarak işleminize devam edebilirsiniz.

DİKKAT: Bu aşamada kuruluşunuzun E-Fatura ve E-Defter işlemleri için kullandığı mali mühür sertifikanızı içeren USB sürücüsünün takılı olması gerekmektedir.Uygulamanın çalışması için bilgisayarınızda Java'nın (JRE) 6.45 (32-bit) veya daha üstü bir versiyonu kurulu olmalıdır.

Açılan sayfada ilgili kısımlara kuruluşunuzun vergi kimlik numarasını ve mali mühür PIN kodunuzu yazarak “Giriş” butonuna basınız.

Sistem sizi parola belirleme ekranına yönlendirecektir. Belirleyeceğiniz parolanın şu kurallara uyduğuna dikkat ediniz: Parolanız en az 8 karakterden oluşmalı, en az 1 büyük ve 1 küçük harf, 1 rakam ve 1 “özel karakter” (Örnek: ! # $ % ‘ * + , - . / : ; < = > ? @ \ ^ ` { | } ~ “) içermelidir.

Parolanızı belirledikten sonra sisteme giriş yaparak anket formunuzu doldurmaya başlayabilirsiniz.

2) Anketin Doldurulması

Sisteme giriş yaptıktan sonra “500 Büyük Sanayi Kuruluşu Anketi” sayfası karşınıza çıkacaktır. Sayfanın sol tarafındaki menüde “Kuruluş Bilgileri”, “Anket Veri Girişi”, “Parola Değişikliği” ve “Çıkış” olmak üzere 4 seçenek bulunmaktadır.

Sayfanın sağ üst kısmındaki menüde “Anket Bilgilerini Kaydet” butonunu kullanarak anketinizi kaydedebilir, anketiniz tamamlanmamış bile olsa sistemden çıkış yapıp sisteme tekrar girdiğinizde anketinizin en son kaydedilmiş haline erişebilirsiniz. Anketinizi göndermeden önce tüm bilgilerinizde değişiklik yapabilirsiniz.

Bazı soruların yanlarında görülen soru işaretleri, soruya ilişkin bir açıklama bulunduğunu göstermektedir. Fare imlecini soru işareti ikonunun üzerine taşıdığınızda ilgili sorunun açıklamasını görebilirsiniz.

Kuruluş Bilgileri

Bu bölümde sistemde kayıtlı bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. İstediğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra “Kaydet” butonuna tıkladığınızda bilgileriniz kaydedilecektir.

Anket Veri Girişi

İki bölümden oluşan anketin ilk bölümünde işyerinize ait temel bilgiler, ikinci bölümde ise anket sonuçlarında esas alınacak ekonomik bilgileriniz sorulmaktadır.

Anketin “Kuruluş Bilgileri” Bölümü Hakkında Dikkat Etmeniz Gereken Hususlar:

- “Ticaret Sicil No” bilginiz en fazla 6 haneden oluşmalıdır. Bu bilgi, kuruluşunuzun Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) kayıtlarıyla uyumlu olmalıdır.

- “Vergi Kimlik No” bilginiz 10 haneden oluşmalıdır. Vergi kimlik numaranız 10 haneden daha kısa ise başına sıfır ekleyerek giriş yapınız.

- “İktisadi Faaliyet Kodu” bilginiz, kuruluşunuzun iştigal ettiği sanayi faaliyeti ile ilgili olmalıdır. Söz konusu kod, NACE Rev.2 sınıflandırmasına göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından kuruluşunuza bildirilen “xx.xx.xx” formatında, 6 haneli kod numarasıdır. Birden fazla NACE kodunuz varsa, üretim faaliyetiniz içerisinde en yüksek ağırlığa sahip faaliyetin kod numarasını seçebilirsiniz. Sistemde yalnızca sanayi faaliyetlerine ilişkin NACE kodları tanımlanmıştır. Tarım, ticaret, hizmet, inşaat, vb. faaliyetlere ilişkin kodlar seçilememektedir. Kod numarasını yazdığınızda, faaliyet tanımı, ilgili kutunun hemen altında görünecektir (Örnek: “27.11.03 Elektrik motoru, jeneratör ve transformatörlerin aksam ve parçalarının imalatı”).

- “Bağlı Olduğu Oda” sorusunda tek bir oda seçilebilmektedir. Kuruluşunuz birden fazla odaya üye ise, bağlı gözükmek istenilen oda seçilmelidir. İstanbul Sanayi Odası'na üye iseniz “Bağlı Olduğu Oda” bilgisi İSO olarak alınmaktadır. Bu nedenle seçim yapılırken İstanbul Sanayi Odası, diğer Sanayi Odaları, Sanayi ve Ticaret Odaları, Ticaret Odaları öncelik sıralamasına dikkat edilmelidir. Kuruluşunuz bir kamu kuruluşu ise, “Bağlı Olduğu Oda” bilginiz kamuoyuna açıklanan listede “Kamu” şeklinde görünecektir.

- “Bağlı Olduğu Holding” sorusunda, kuruluşunuzun bağlı olduğu bir holding varsa listeden seçiniz. Bağlı olduğunuz holding listede yer almıyorsa “Diğer” kutusunu işaretleyip holdinginizin ismini yazınız. Kuruluşunuz herhangi bir holdinge bağlı değilse “Yoktur” kutusunu işaretleyiniz.

- “Sermaye Dağılımı” kısmında “Kamu”, “Özel” ve “Yabancı” kısımlarına yazdığınız sayıların toplamının 100’e eşit olmasına dikkat ediniz.

- “Firma Üst Yönetimi” kısmında “Yönetim Kurulu Başkanı” ya da “Genel Müdür” kısımlarından en az biri dolu olmalıdır. Kuruluşunuzun bir “Mali İşler Müdürü (CFO)” yoksa “Yoktur” kutusunu işaretleyiniz.

- Bu bölümün en sonunda yer alan kutudaki seçenekleri gözden geçiriniz. Eğer kuruluşunuz özel hesap dönemine tabi ise veya anket yılı içerisinde kuruluşunuzda nevi değişikliği, satın alma, birleşme, devralma gibi durumlardan biri ya da birkaçı gerçekleştiyse, ilgili kutuyu/kutuları işaretleyiniz ve İSO ile iletişime geçiniz. İSO uzmanları, yapmanız gereken ek bir işlem varsa sizi bilgilendirecektir.

Anketin “Ekonomik Bilgiler” Bölümü Hakkında Dikkat Etmeniz Gereken Hususlar:

- Tüm sorularla ilgili kısa açıklamalar soruların altında yer almaktadır. Daha ayrıntılı bilgilere ekranın en üstünde yer alan AÇIKLAMALAR bölümünden ulaşabilirsiniz.

- Sistem, anket formunuza girmiş olduğunuz verilerde tutarsızlık tespit ettiğinde (Örneğin rakamlarınız “Aktif Toplamı = Borçlar + Özkaynaklar” eşitliğine uymadığında) yanıtları yazdığınız kutuların arka plan rengi kırmızıya dönecek ve kutuların sağ tarafında birer ünlem işareti belirecektir. Verilerinizi kontrol ederek gerekli düzeltmeleri yaptığınızda bu durum düzelecektir.

- Kuruluşunuz, bazı ekonomik bilgilerinin kamuoyuna açıklanan listede gizlenmesini tercih edebilir. Anket formunun “Açıklanmasını istiyor musunuz?” başlıklı sağ sütununda ilgili sorunun yanındaki kutulardan “Evet” ya da “Hayır” seçeneklerini işaretleyerek bilgilerinizin açıklanmasını isteyip istemediğinizi belirtmeniz gerekmektedir.

ÖNEMLİ UYARI:
Anketin 1 (Net Satışlar) ve 2-d (Üretimden Satışlar) sorularında belirtilen bilgilerin AÇIKLANMAMASINI talep etmeniz halinde firma ünvanınız da dahil olmak üzere hiçbir bilginiz listede açıklanmayacak, firmanızın sıralamada yer aldığı satır tire (-) işaretleriyle gösterilecektir.
4. veya 5. sorusunun (Vergi Öncesi Dönem Kârı/Zararı) açıklanmasını istemeyen firmaların, İSO tarafından hesaplanarak İSO 500 listesinde yayınlanan “Brüt Katma Değer” bilgisi de açıklanmayacaktır.

- “Anket Formunu Dolduran Kişi Bilgileri” kısmına yazdığınız bilgilerin doğru ve eksiksiz olması, sizinle anket hakkında daha sağlıklı bir şekilde iletişim kurabilmemiz açısından önemlidir. Bu kısma yazılacak bilgiler, İSO uzmanlarının anket hakkında doğrudan iletişim kuracağı firma yetkilisine ait olmalıdır. “Kuruluştaki Görevi” kutusuna yazacağınız bilginin kısaltma biçiminde olmamasına özen gösteriniz (Örneğin: “Muh. Md.” Yerine “Muhasebe Müdürü”).

E-Beyanname Yükleme

E-Beyanname uygulamasına giriş için formun üst kısımda yer alan “E-Beyanname Yükle” linkine tıklayınız. Bu aşamada kuruluşunuzun E-Fatura ve E-Defter işlemleri için kullandığı mali mühür sertifikanızı içeren USB sürücüsünün takılı olması gerekmektedir.

Not: E-Beyanname yükleme uygulamasının çalışması için bilgisayarınızda Java'nın (JRE) 6.45 (32-bit) veya daha üstü bir versiyonu kurulu olmalıdır.

Açılan sayfada “Lütfen mali mühür parolanızı giriniz” uyarısının altındaki kutuya mali mühür PIN kodunuzu giriniz ve “Giriş” butonuna basınız.

PIN kodunu girdikten sonra karşınıza kuruluşunuzun sertifika bilgileri çıkacaktır. Bu bilgilerin doğruluğunu kontrol ettikten sonra “İmzala” butonuna basınız.

E-Beyanname dosyanızı yüklemek için bir dosya tarama penceresi açılacaktır. Burada bilgisayarınızda ilgili klasöre giderek e-beyanname XML dosyanızı seçmeniz gerekecektir.

E-Beyanname dosyam nerede?
Tipik olarak bu dosyanın bulunduğu klasörün konumu ve dosya ismi formatları şu şekildedir:
- E-Beyanname klasörü: “C:\ebyn\beyannameler\[vergi kimlik numaranız]”
- E-Beyanname dosya adı: “[vergi dairesi kodu]_[vergi kimlik no]_[beyanname türü]_[beyanname dönemi].xml” şeklindedir: Örnek: 012345_1234567890_KV_31122021.xml

Dosyanız yüklendikten sonra “İşleminiz gerçekleşmiştir” mesajını gördüyseniz anket işlemlerinize geri dönebilirsiniz.

Anketin gönderilmesi

Ankete ilişkin tüm işlemlerinizi tamamladığınıza emin olduysanız, anketinizi tamamlamak için formun sağ üst kısmındaki “Anketi Gönder” butonuna tıklayabilirsiniz. Bu butona tıklamadan önce “Anketi Kaydet” butonuna tıklayarak anketinizin son halini kaydetmeyi unutmayınız.

Sistem anket formunuzda bir eksiklik tespit ederse bir uyarı penceresi açılacak ve anketinizdeki eksiklikler hakkında size bilgi verecektir.

Onay e-postası: Anketinizin gönderimi tamamlandığında sisteme kayıtlı e-posta adresinize bir otomatik ileti alacaksınız. Bu e-postanın birkaç dakika içinde size ulaşmaması halinde İSO ile iletişime geçerek e-postanızın gönderilmesini isteyebilirsiniz.

Açıklanma durumunun teyit edilmesi: İSO 500 anketinin online ortama taşınması sürecinde geliştirmiş olduğumuz kalite prosedürümüz gereği, anketinizde doldurduğunuz ekonomik bilgilerin açıklanma durumu konusunda bir teyit daha vermeniz gerekmektedir. Onay e-postasının ekinde yer alan tabloda, ilgili soruların yanına “Evet” (açıklanmasını istiyorsanız) ya da “Hayır” (açıklanmasını istemiyorsanız) yazarak bu e-maili cevaplamanız yeterlidir.


3) Anketin İSO Uzmanları Tarafından Kontrolü ve Düzeltmelerin Yapılması

İSO 500 anket formuna girmiş olduğunuz bilgilerin tamamı İSO uzmanları tarafından kontrol edilmektedir.

Kontrol aşamasında, kuruluşunuzun yıllık Kurumlar Vergisi E-Beyannamesi kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı’na beyan etmiş olduğu Gelir Tablosu ve Bilanço verileri kullanılmaktadır.

Bilanço veya gelir tablonuzda birebir yer almayan bilgilerde kuruluşunuzun beyanı esas alınmakta, ancak bilanço ve gelir tablonuz kullanılarak verilerinizin tutarlılığı kontrol edilmektedir.

Anket formu, gelir tablosu ve bilanço ayrılmaz bir bütündür. Gelir tablosu ve bilanço olmadan anketiniz kesinlikle çalışma kapsamına alınmayacaktır. İşyeriniz tarafından ankette verilen bilgilerin gelir tablosu ve bilanço ile tutarlı olması gerekmektedir. Tutarsızlık halinde gelir tablosu ve bilançodaki rakamlar kullanılacaktır.

Ankette beyan etmiş olduğunuz bilgiler ile ilgili olarak İSO uzmanları tarafından teyit, düzeltme, ek bilgi ya da ek belge talep edilebilir. Belge yüklenmesi istendiğinde anket formunuzun alt kısmına dosya yükleme alanı açılarak istenen bilgi/belgenin sisteme yüklenmesi, düzeltmelerin ise güncellemenize açılan anket formu üzerinden yapılması gerekmektedir.

İSO 500 sıralamasında açıklanmaya konu olan bilgilere (1, 2-d, 3, 4-5, 6, 7, 9, 10) ilişkin yapılacak değişiklikler ancak ve ancak firma yetkilisi tarafından sisteme giriş yapılarak ya da e-posta yoluyla yapılabilir. Bu sorularla ilgili sözlü değişiklik ya da teyit kabul edilmemektedir. Bu nedenle anket formunuzda “Anket Formunu Dolduran Kişi Bilgileri” bölümünün doğru bir biçimde doldurulması çok önemlidir.
Bu site içeriğinin her türlü hakkı İstanbul Sanayi Odası'na aittir. İzinsiz kullanılamaz.